Stadsvandringar genom det hemliga Malmö

VI BÖRJAR VID KLAFFBRON OCH KOCKUMS VARV

Vandringen startar vid klaffbron i Malmö, med adress Nordenskiöldsgatan 19A , Malmö. Här börjar vi berätta om varför det spionerades Malmö. Svaret ligger delvis i stadens strategiska läge vid Öresund. Kockums varv spelade också en viktig roll under både andra världskriget och kalla kriget. Vi får också veta lite om spionagets grunder och i vilka spioners fotspår vi ska gå.

MALMÖ HAMN

Mer om Öresund och kalla kriget. Här mötte en av våra guider en Stasi-agent och en kurir/agent för terrororganisationen PFLP på 60-talet. Nu börjar också en spännande dansk/svensk spionhistoria, Holm Haase-fallet, ta form.

CENTRALSTATIONEN

På Malmö Centralstation noterade Säpo att östtyska sovvagnskonduktörer stämde träff med diplomater från andra Östländer. Vi berättar om den hemliga signalplatsen på perrong 2 och annat som hänt här på stationen.

SAVOY HOTEL

På Savoy åt Lenin smörgåsbord i april 1917 på väg från Schweiz till Petrograd för att genomföra den statskupp som kallas ryska revolutionen. Han hade kontakt med den dåvarande tyska underrättelsetjänsten och reste på deras uppdrag för att avsluta kriget på östfronten.

STORTORGET

Stortorget rymmer många hemliga minnen. Här fungerade en telefonkiosk som hemlig signalplats för Stasi. Vi får veta mer om Holm-Haases sorglustiga öde, om DDR-ledaren Honeckers pornografi och en hemlig kostym på avvägar. I ett av husen fanns plats för en hemlig kanon med skottfält ut i hamnen. Här skuggades misstänkta spioner under andra världskriget.

PALACE HOTEL (NUMERA DUXIANA)

Här bodde agenten Holm Haase och här testade Stasi sina första snabbsändningar med spionradio. Vi får veta mer om hemlig kommunikation, nergrävda snabbsändare och spelet kring Holm Haase.

VÄSTERGATAN 14

På denna adress bodde en operasångare och SS-officer som hjälpte några av andra världskrigets krigsförbrytare att fly till bland annat Argentina. Vi får också veta mer om hur gamla fiender samarbetade under kalla kriget.

HOTEL TEMPERANCE

På Hotel Temperance bodde en KGB-agent som gärna turistade runt Skånes kustbefästningar, när han inte körde konspirativa rundor på Gamla Väster och åt middag med en blivande politiker.

BREVLÅDA STEIN

Under en sten vid kanalen mittemot Bastion Karl Gustav lämnades och hämtades hemliga meddelanden av Stasiagenter. Men vilka var parkarbetarna som arbetade på andra sidan kanalen?

KOMMENDANTBRON OCH RIBERSHUS

Från den lilla höjden vid bron ser vi det första funkishuset (Ribershus) vid Ribersborgsstranden. Där huserade under kriget både det tyska konsulatet och amerikanska OSS (föregångaren till CIA) som bland annat hade kontakter med danska motståndsrörelsen.

STORA DAMMEN I SLOTTSPARKEN

Inne bland träden vid dammen hade Säkerhetspolisen en arbetsbod från vilken de spanade på Stasis hemliga brevlåda ”Denkmal” vid dammens andra sida.

BOMBNEDSLAG I SLOTTSPARKEN

Vi passerar Lilla Träsket i Slottsparken där brittiskt flyg fällde tre bomber 1940. På broräckets undersida finns fortfarande hål från bombsplitter.

VID PEGASUSSTATYN

Här fanns den hemliga brevlådan ”Denkmal” i en bänk vid dammen. Hit kom inte bara Stasiagenter utan även en KGB-agent. Här, vid Milles Pegasusstaty, får vi veta hur det till slut gick för Holm Haase och för den Stasiagent vår ena guide följde genom åren.

Annonser